Tjänst Språk Placeringsort Sista ansökningsdag
Beräkningsingenjör strukturanalys för produkter till Gripen Svenska Järfälla / Stockholm 2014-04-25
Examensarbete - Framtagning av testresurs till Audio Control Panel Svenska Arboga Fortlöpande antagning
Sitter du på spetskompetens inom det navala området? Svenska Malmö och Karlskrona Löpande
Exjobb - Utveckla visuell presentation av miljö- och mediainformation Svenska Arboga 20-Apr-2014
Examensarbete: Modelling of high power electric motor controller, Ingemar Thöörn English (UK) Jönköping 30-06-2014
Examensarbete:System design descriptions, test cases and reports by Model Based Systems Engineering tools,Ingemar Thöörn English (UK) Jönköping 30-06-2014
Examensarbete: Data sheet for high power electric actuators English (UK) Jönköping 30-Jun-2014
Examensarbete: Model based development of software/firmware to electric motor controllers English (UK) Jönköping 30-06-2014
Examensarbete, Single core Multi core verification from a RTCA DO-178C perspective English (UK) Jönköping 30-06-2014
Masterthesis 30hp, Classification of track behaviour in the air domain English (UK) Järfälla 20-Dec-2013